Meelis & Partners

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Meelis & Partners

Welkom

E-mail Print PDF

Meelis & Partners is een onafhankelijk adviesbureau dat opdrachtgevers in Nederland en buitenland begeleidt bij het ontwikkelen, formuleren en implementeren van een integraal beveiligingsbeleid.

Onze consultants zijn security architecten, die u kunnen begeleiden van idee tot ontwerp; van initiatieffase tot oplevering en beheer. Binnen onze competenties Security Risk Management, Safety & Security Engineering, Information Security, Forensics & Investigation en Intelligence waken wij voor de samenhang en kosteneffectiviteit van maatregelen. Wij maken tot op detailniveau inzichtelijk wat de consequenties zijn voor organisatie en techniek.

Onze bedrijfsrechercheurs zijn experts op het gebied van preventie enerzijds en bestrijding van fraude anderzijds. Zij staan u graag naast u als uw organisatie te maken krijgt met integriteit issues. Ons gemeenschappelijk doel is de continuïteit van uw organisatie waarborgen en het integriteitbewustzijn van uw bedrijf en uw medewerkers tot groei brengen.

´Forensisch verantwoord werken´ betekent het nastreven van optimale transparantie tijdens het onderzoek zodat alle betrokken partijen de integriteit van de werkzaamheden op rechtmatigheid, volledigheid en juistheid kunnen toetsen. Onze forensische accountants, juristen en onderzoekers worden vaak in multidisciplinaire teams ingezet ter onderzoek van een financieel- of financieel administratief dispuut, maar ook in een breed scala van andere specialistische onderzoeken, waaronder forensisch IT onderzoek. Zo adviseren zij, onder andere, op het gebied van corporate governance (compliance) en corporate social responsibility.

Een belangrijk kenmerk van onze dienstverlening is het volledig onafhankelijke karakter van ons bureau. Wij hebben geen enkele financi ële binding met enige producent of leverancier van beveiligingsproducten of -diensten.