Meelis & Partners

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Programma van Eisen

E-mail Print PDF

Onze adviseurs kunnen u behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van een Programma van Eisen. Het kan hierbij gaan om een programma van eisen op strategisch niveau, waarin wordt aangegeven aan welke functionele eisen een beveiligingsinstallatie- of systeem dient te voldoen, om een concreet, uitvoeringsgericht bestek met technische eisen of om een specifiek Programma van Eisen - brandmeldinstallaties - voorzover vereist door de brandweer.