Meelis & Partners

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Security Risk Management

E-mail Print PDF

Vanuit een integrale benadering worden safety en security gerelateerde continuïteitsrisico's van organisaties onderzocht waarna onafhankelijk en op strategisch niveau over het benodigde prestatieniveau wordt geadviseerd. Het ontwikkelen van organisatiemodellen, beleid, richtlijnen en risicoprofielen zijn eindproducten. Zowel de fysieke als sociale veiligheidsvraagstukken behoren tot onze scope.

De werkzaamheden worden in project-, programmavorm of in een coachende rol uitgevoerd.