Meelis & Partners

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

disclaimer

E-mail Print PDF

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van Meelis & Partners (M&P site). Het gebruik van de M&P site houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in.

Op de M&P site is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

De informatie op deze internetsite wordt aangeboden op "AS IS"-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van de M&P site.

Meelis & Partners BV is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de M&P site.

In geen geval is Meelis & Partners BV aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op de M&P site beschikbaar is.

Gebruik van de links op de M&P site kan als gevolg hebben dat u de M&P site verlaat. De sites die via deze links aan de M&P site gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van Meelis & Partners BV. Meelis & Partners BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die op deze wijze aan de M&P site gekoppeld is.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, merken en handelsnamen (in de informatie) op de M&P site zijn eigendom van Meelis & Partners BV en/of haar licentiegevers.

Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen.

De verzender van enige communicatie aan de M&P site, of anderszins aan de eigenaars van de M&P site, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Alhoewel Meelis & Partners BV al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de M&P site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en iedere aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de M&P site ophaalt.

U gaat ermee akkoord de normale werking van de M&P site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die de M&P site bevat, noch de toegang tot de M&P site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.

Meelis & Partners BV behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de M&P site bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.