Meelis & Partners

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bedrijfsrecherche

E-mail Print PDF

Wij onderzoeken fraude, interne diefstal, verduistering, oplichting, bedrog, valsheid in geschrifte, sabotage, bedrijfsspionage, corruptie, steekpenningen en onwettig ziekteverzuim. Maar ook contractbreuk, feitenonderzoek, misbruik van informatie, opsporing van personen en goederen en verhaalbare vermogensbestanddelen en observaties, maken deel uit van onze dienstverlening.

Wij voeren pre-employment screenings, achtergrond onderzoeken en due diligence onderzoeken uit en wij verstrekken preventieve- en repressieve adviezen.

Meelis & Partners Bedrijfsrecherche biedt als enig Nederlands bedrijf de Preventieve Beeld- en Gedrags- Analyse © (PBGA) aan. Een uniek concept waarbinnen onze professionals periodiek uw CCTV-videobeelden beoordelen en analyseren. Uw CCTV-systeem wordt een waardevolle bron voor management informatie en fraudepreventie. Wij verstrekken u graag nadere informatie over onze PBGA.

Wij zijn gespecialiseerd in onder andere due diligence onderzoeken ten behoeve van bijvoorbeeld Amerikaanse- en Engelse bedrijven en hoofdkantoren. Met onze hulp kunnen deze bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, zoals SOX en de Combined Code.

Onze rapporten zijn helder, transparant en ter zake doende en kunnen desgewenst in procedures worden ingebracht door onze opdrachtgever of diens advocaat.

 

Vergunning

Aan Meelis & Partners Bedrijfsrecherche is door het Ministerie van Justitie POB vergunning 568 afgegeven.