Meelis & Partners

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Forensics & Auditing

E-mail Print PDF

Onze diensten op het gebied van forensisch onderzoek bestaan uit zorgvuldig onderzoek naar feiten en omstandigheden, het ondersteunen van ondernemingen bij aangifte en starten van een civiele of strafrechtelijke procedure. Het opstellen van procedures en het nemen van preventieve maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen behoren ook tot onze expertise.

Meelis & Partners IFC Forensics biedt een breed scala aan forensische dienstverlening, zoals forensisch onderzoek, forensisch accountancy onderzoek en forensisch IT onderzoek.

Vanuit grondige bestudering van de feiten en omstandigheden binnen de gelden wet- en regelgeving en de bestaande procedures binnen uw organisatie is Meelis & Partners IFC Forensics in staat uw organisatie te adviseren en begeleiden op het gebied van het doen van aangifte, dan wel het starten van een civiele- of strafrechtelijke procedure. Ook op preventief gebied kunnen wij u bijstaan.

Onze dienstverlening is breed, van financieel administratief onderzoek tot en met het opsporen van economische en financiële delicten, waaronder frauduleuze financiële verslaglegging, schending van integriteit en bijvoorbeeld faillissementsonderzoek en toedrachtonderzoek. Tevens stellen wij schadeberekeningen ter ondersteuning van financiële claims op. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bepalingen volgens de Verordening Gedragscode. (VGC).

Meelis & Partners IFC Forensics: If Facts Count!

Competentievelden

Forensisch onderzoek:

  • Forensisch feitenonderzoek; fraude onderzoek; Onderzoek naar corruptie, omkoping, kick backs en belangenverstrengeling; contractbreuk; achtergrondonderzoek, ofwel due diligence; opsporen verhaalbare vermogensbestanddelen; onderzoek intellectueel eigendom, verzekeringsclaims onderzoeken.

Financial administrative Investigations

  • Bestuurdersaansprakelijkheid onderzoeken; inkoopfraude onderzoeken, anti witwas onderzoeken; financieel due diligence onderzoek; second opinions; ondersteuning gerechtelijke procedures.

Preventive Investigations

  • Business Intelligence; opzet klokkenluiderprogramma; due diligence onderzoek; fraude risico assessment; klant due diligence onderzoek; screening;

IT Forensics

  • Forensisch IT onderzoek; IT Security; Data veiligstellen, doorzoekbaar maken en analyseren.

 

Contact

Wij zijn 24/7 bereikbaar via  +31 251 276 059.